KUMPULAN WANG PINJAMAN PERTUBUHAN PELADANG (K3P)

KUMPULAN WANG PINJAMAN PERTUBUHAN PELADANG (K3P)

Kumpulan Wang Pinjaman Pertubuhan Peladang (K3P) merupakan Kumpulan Wang Pinjaman Pertubuhan Peladang, Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) yang pada asalnya dikenali sebagai Akaun Kumpulan Modal Pusingan Pembangunan Pertubuhan Peladang.

Kumpulan Wang ini merangkumi kesemua bayaran balik pokok pinjaman, bayaran perkhidmatan, bayaran memproses serta segala penerimaan wang untuk LPP dan lain-lain bayaran berkaitan yang telah dan akan diperolehi daripada projek-projek dan aktiviti-aktiviti komersial yang dibiayai dalam bentuk pinjaman daripada K3P termasuklah kewangan yang diperuntukkan oleh Lembaga bagi tujuan modal pusingan projek-projek pembangunan Pertubuhan Peladang (PP) dan syarikat-syarikat milik penuh PP. Teruskan membaca