KONSEP KOR TANI LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

1. LATAR BELAKANG

Penubuhan Kor Tani adalah cetusan idea daripada YB Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia YB Dato’ Noh Hj. Omar semasa Mesyuarat Post Kabinet. Beliau mahukan supaya Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani diberi satu imej yang baru dari segi kekuatan dan ketrampilan dalam keberkesanan penyampaian dasar-dasar kerajaan khususnya dalam memajukan bidang pertanian. Oleh itu, Agensi di bawah Kementerian diberi tanggungjawab menubuhkan Kor Tani di setiap Jabatan dan Agensi.

Teruskan membaca