Pengurusan LPP Ibu Pejabat Terbaik 2015

AFIMS; Cepat, Mudah, dan Tepat! – Bahagian Audit Pertubuhan

w

Demi memastikan kelancaran kerja dan kecekapan pengurusan, Bahagian Audit Pengurusan telah mencipta satu sistem inovasi yang dinamakan Audit Fee Integrated Management System (AFIMS). Sistem ini menggunakan data sedia ada yang terdapat di “ System Century”. Inovasi telah dibuat ke atas sistem sedia ada yang membolehkan bil-bil dimasukkan ke dalam sistem dan akaun penghutang diwujudkan secara automatik.

Teruskan membaca